विभिन्न सुचना, सन्देश तथा व्यवसायिक विज्ञापनहरुको उत्पादन र प्रसारण

विभिन्न सुचना, सन्देश तथा व्यवसायिक विज्ञापनहरुको उत्पादन र प्रसारण

रेडियो माडीले विज्ञापनदाताको उत्पादन, सेवा वा व्यापारलाई वृहद श्रोतासमक्ष लैजान विज्ञापकको माग वा आग्रह अनुसारका उच्चस्तरीय र श्रुतिमधुर आकर्षक रेडियो सन्देशहरु उत्पादन गर्दछ । यहाँ उत्पादित विज्ञापनहरु अन्य रेडियो स्टेसनहरुबाट समेत वज्ने गरेका छन् । हामी विभिन्न विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापनका लागि विज्ञापन उत्पादन मात्रै गरिदिने सेवा प्रदायक पनि हौं । रेडियो माडीबाट सन्देश, सुचना वा सन्देश प्रसारण गरी आफ्नो व्यापार, उत्पादन वा सेवाका बारेमा सम्बन्धित उपभोक्ता वा सेवाग्राहीलाई जानकार गराउन तपाईंले रेडियोको वेवसाइट अन्तरगत यसै पृष्ठमा राखिएको प्रस्तावना पत्र डाउनलोड गरी प्रिन्ट गरेर आवश्यक विवरण भरी रेडियोको पत्राचार ठेगानामा प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ वा विवरण भरिएको पृष्ठलाई स्क्यानिङ् गरी इमेल समेत गर्न सक्नुहुनेछ । कुनैखाले प्राविधिक कठिनाई आइपरे वा उपरोक्त प्रकृया सम्पन्न गर्न असमर्थ हुने अवस्थामा तपाईंले सिधै रेडियो माडीको बजार हटलाइन नम्बरमा फोन गर्न समेत सक्नुहुनेछ । रेडियोको वजार प्रवन्धकहरु तपाईंसंग आवश्यक समन्वय गर्न संधै तत्पर रहन्छन ।

वृहद श्रोतापहुँच, आवश्यक प्राविधिक दक्षता तथा हरेकखाले प्रस्तुती दिनसक्ने लगनशील सञ्चारकर्मीहरुका कारण रेडियो माडी आवश्यकता अनुसारका सुचना, सन्देश, कार्यक्रम वा प्रत्यक्ष प्रसारण बजाउन सक्षम यस रेडियोमा यहाँले निम्नानुसारको सहुलियत दररेटमा आफ्ना उत्पादन, सेवा वा यहाँ सम्बन्धित रहनुभएको निकाय तथा संस्थाको प्रचारजन्य सामग्री, सुचना, सन्देश एवं विवरणहरु प्रसारण गर्न सक्नुहुने जानकारी सहित अनुरोध गर्दछौं ।

क्र.सं. विवरण दैनिक बिज्ञापन 3 महिना
(मासिक शुल्क)
6 महिना
(मासिक शुल्क)
1 बर्ष
(मासिक शुल्क)
1. कार्यक्रम प्रायोजन
(मासिक 4 – 5 श्रृङ्खला)
निशुल्क 5 पटक
(कार्यक्रम बाहेक)
रु 6,000
(कार्यक्रम सहित)
रु 5,500
(कार्यक्रम सहित)
रु 5,000
(कार्यक्रम सहित)
2. सन्देश प्रसारण 6 पटक रु5,000 रु 4,500 रु 3,500
3. बर्गिकृत सन्देश 4 पटक रु 3,500
रु 3,000
रु 2,500
4. फुटकर सुचना वा सन्देश प्रसारण (40 सेकेण्ड) : प्रति पटकको रु 150
5. स्टुडियो टाइम चेक (न्युनतम 3 महिनाका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने) : रु 7,500 प्रति महिना

Download the Advertisement Proposal Letter

Advertisement Proposal Letter (PDF Format)